Bestuur

Het bestuur van de Stichting S. Adelbert College vormt het bevoegd gezag van het Adelbert College. Conform de Wet Goed Bestuur is er scheiding tussen bestuur en toezicht.  Dit betekent dat de bestuurlijke taken en de toezichthoudende taken verdeeld zijn.

Stichtingsbestuur, toezichthouders:

Dhr. E.J.P. Witlox (voorzitter)
Mevr. M. Aerden – de Mol
Dhr. D.C. Ebbenhorst Tengbergen
Mevr. A.H. Terpstra
Dhr. R. Potjer

Het bestuursverslag over 2020 vindt u hier.

Het RSIN is 28.15.527.