Bestuur

Het bestuur van de Stichting S. Adelbert College vormt het bevoegd gezag van het Adelbert College. Conform de Wet Goed Bestuur is er scheiding tussen bestuur en toezicht.  Dit betekent dat de bestuurlijke taken en de toezichthoudende taken verdeeld zijn.

Stichtingsbestuur, toezichthouders:

Dhr. W.J.E. van der Werf (voorzitter)
Mevr. M. Aerden – de Mol (secretaris)
Mevr. W. Ridderhof
Dhr. D.C. Ebbenhorst Tengbergen
Dhr. G. Keen
Dhr. P.J. van der Voorst

Dhr. J. Schoots (uitvoerend bestuurder)

Het bestuursverslag over 2022 vindt u hier.

Het RSIN is 28.15.527.