Inrichting hogere leerjaren

In het eerste leerjaar wordt zorgvuldig gekeken op welke afdeling onze leerlingen vanaf de tweede klas het beste tot hun recht komen. Vanaf het tweede leerjaar zijn de klassen daarom homogeen. Leerlingen zitten dan op het gymnasium, atheneum, havo of vmbo-t en worden op dat niveau uitgedaagd. Om formatieve redenen kan het nodig zijn in het tweede leerjaar een combinatieklas te maken.

Atheneum en gymnasium

De leerlingen op het atheneum en gymnasium worden voorbereid op een vervolgopleiding in het wetenschappelijk onderwijs. In het derde leerjaar krijgen de leerlingen een lessenserie over loopbaanbegeleiding, waarbij zij onderzoeken waar hun interesses liggen. Vanaf het vierde leerjaar kiezen zij een profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

Havo

De leerlingen op het havo worden voorbereid op een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In het derde leerjaar krijgen de leerlingen een lessenserie over loopbaanbegeleiding, waarbij zij onderzoeken waar hun interesses liggen. Vanaf het vierde leerjaar kiezen zij een profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Ook is doorstroming naar het vwo mogelijk.

Vmbo-t

De leerlingen op het vmbo-t worden voorbereid op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen een lessenserie waarbij de (pakket)keuzes voor het derde en vierde leerjaar worden voorbereid. Vanaf het derde leerjaar kiezen zij een route, die aansluit op de vier profielen in het mbo: techniek, zorg en welzijn, economie en groen. Ook is vanuit het vmbo-t doorstroming naar het havo mogelijk.

In het eerste leerjaar wordt zorgvuldig gekeken op welke afdeling onze leerlingen vanaf de tweede klas het beste tot hun recht komen. Vanaf het tweede leerjaar zijn de klassen daarom homogeen. Leerlingen zitten dan op het gymnasium, atheneum, havo of vmbo-t en worden op dat niveau uitgedaagd. Om formatieve redenen kan het nodig zijn in het tweede leerjaar een combinatieklas te maken.

Atheneum en gymnasium

De leerlingen op het atheneum en gymnasium worden voorbereid op een vervolgopleiding in het wetenschappelijk onderwijs. In het derde leerjaar krijgen de leerlingen een lessenserie over loopbaanbegeleiding, waarbij zij onderzoeken waar hun interesses liggen. Vanaf het vierde leerjaar kiezen zij een profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.

Havo

De leerlingen op het havo worden voorbereid op een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). In het derde leerjaar krijgen de leerlingen een lessenserie over loopbaanbegeleiding, waarbij zij onderzoeken waar hun interesses liggen. Vanaf het vierde leerjaar kiezen zij een profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Ook is doorstroming naar het vwo mogelijk.

Vmbo-t

De leerlingen op het vmbo-t worden voorbereid op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). In het tweede leerjaar krijgen de leerlingen een lessenserie waarbij de (pakket)keuzes voor het derde en vierde leerjaar worden voorbereid. Vanaf het derde leerjaar kiezen zij een route, die aansluit op de vier profielen in het mbo: techniek, zorg en welzijn, economie en groen. Ook is vanuit het vmbo-t doorstroming naar het havo mogelijk.