Aanmelding en toelating tweede tot en met zesde leerjaar

Indien u uw kind wilt aanmelden voor de tweede klas of hoger, kunt u contact opnemen met de betrokken afdelingsleider via het e-mailadres info@adelbert.nl of telefonisch via 070-5119224.

Voor het schooljaar 2023-2024 geldt voor de meeste afdelingen dat wij geen ruimte hebben voor nieuwe leerlingen.

De betreffende afdelingsleider neemt vervolgens contact met u op. In dit contact wordt de procedure toegelicht en kan een afspraak gemaakt worden voor een gesprek met ouders/verzorgers en kind. Bij een positieve uitkomst van dit gesprek en na ontvangst van een volledig en correct ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, wordt informatie ingewonnen bij de school van herkomst. Hierbij gaat het om zaken als capaciteiten, werkhouding, motivatie en sociaal-emotionele zaken die van invloed kunnen zijn op de studie van uw kind.

Wij hanteren de volgende toelatingscriteria:

  • een overgangsbewijs naar de klas voor instroming;
  • een positief beeld wat betreft werkhouding en vaardigheden in het Onderwijskundig Rapport van de toeleverende school.

In bijzondere gevallen kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt, die schriftelijk worden vastgelegd.

Bij aanmelding na 1 mei wordt uw kind automatisch op een wachtlijst geplaatst.
Aanmelding op de laatste twee dagen van het lopende schooljaar worden pas na de zomervakantie in behandeling genomen.