Adelbertrooster

Mogelijkheden zien en kansen benutten

Op onze school werken wij met het Adelbertrooster: een lesindeling waarbij onze leerlingen vanuit een stevige basis van vaklessen gaandeweg leren om zelf keuzes leren maken. Voor en na de vaklessen volgen leerlingen begeleidingsuren en plannen zij een aantal zogenaamde Adelbertlessen in. Hierbij is extra aandacht voor zelfreflectie, differentiatie en studievaardigheden.

 

Vaklessen

Elke leerling volgt drie of vier vaklessen per dag. Deze vaklessen zijn de kern van ons onderwijs en vullen het grootste gedeelte van de lesdag. Vaklessen duren 80 minuten, waardoor er focus en rust is. Omdat er ruimte is voor activerende en afwisselende lesvormen, wordt leren leuker en actiever. 

Adelbertlessen op maat

Voor en na de vaklessenplannen onze leerlingen Adelbertlessen in. Deze uren worden op verschillende manieren vormgegeven: als ondersteuningsuur voor leerlingen die bepaalde vakken lastig vinden en als verrijkingsuren voor leerlingen die dat aankunnen.

Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen ook kiezen voor zelfstudieuren: zo kan een gedeelte van het huiswerk al op school worden gedaan. Zo kiezen leerlingen waar zij behoefte aan hebben!

In het eerste leerjaar kiezen leerlingen twee Adelbertlessen per week. In het tweede leerjaar kiezen zij wekelijks drie Adelbertlessen en vanaf de derde klas vijf Adelbertlessen. De leerling bepaalt samen met de mentor een juiste invulling. De zelfstandigheid van de leerlingen neemt hierin steeds meer toe. 

Intensieve begeleiding

Naast de vaklessen en Adelbertlessen maken wij veel ruimte voor het begeleiden van onze leerlingen. In de onderbouw wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ontwikkelen van studievaardigheden, sociale vaardigheden en ondersteuning bij het schoolwerk. In de bovenbouw heeft de mentor een coachende rol.

In het eerste leerjaar hebben leerlingen drie begeleidingsuren per week: uren onder begeleiding van de mentor of een vakdocent. In het tweede leerjaar hebben zij twee begeleidingsuren per week en vanaf het derde leerjaar  wekelijks een uur.

Mogelijkheden zien en kansen benutten

Op onze school werken wij met het Adelbertrooster: een lesindeling waarbij onze leerlingen vanuit een stevige basis van vaklessen gaandeweg leren om zelf keuzes leren maken. Voor en na de vaklessen volgen leerlingen begeleidingsuren en plannen zij een aantal zogenaamde Adelbertlessen in. Hierbij is extra aandacht voor zelfreflectie, differentiatie en studievaardigheden.

 

Vaklessen

Elke leerling volgt drie of vier vaklessen per dag. Deze vaklessen zijn de kern van ons onderwijs en vullen het grootste gedeelte van de lesdag. Vaklessen duren 80 minuten, waardoor er focus en rust is. Omdat er ruimte is voor activerende en afwisselende lesvormen, wordt leren leuker en actiever. 

Adelbertlessen op maat

Voor en na de vaklessenplannen onze leerlingen Adelbertlessen in. Deze uren worden op verschillende manieren vormgegeven: als ondersteuningsuur voor leerlingen die bepaalde vakken lastig vinden en als verrijkingsuren voor leerlingen die dat aankunnen.

Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen ook kiezen voor zelfstudieuren: zo kan een gedeelte van het huiswerk al op school worden gedaan. Zo kiezen leerlingen waar zij behoefte aan hebben!

In het eerste leerjaar kiezen leerlingen twee Adelbertlessen per week. In het tweede leerjaar kiezen zij wekelijks drie Adelbertlessen en vanaf de derde klas vijf Adelbertlessen. De leerling bepaalt samen met de mentor een juiste invulling. De zelfstandigheid van de leerlingen neemt hierin steeds meer toe. 

Intensieve begeleiding

Naast de vaklessen en Adelbertlessen maken wij veel ruimte voor het begeleiden van onze leerlingen. In de onderbouw wordt uitgebreid aandacht besteed aan het ontwikkelen van studievaardigheden, sociale vaardigheden en ondersteuning bij het schoolwerk. In de bovenbouw heeft de mentor een coachende rol.

In het eerste leerjaar hebben leerlingen drie begeleidingsuren per week: uren onder begeleiding van de mentor of een vakdocent. In het tweede leerjaar hebben zij twee begeleidingsuren per week en vanaf het derde leerjaar  wekelijks een uur.