Ziekmeldingen en verzuim

Voor ziekmeldingen van leerlingen bellen ouders/verzorgers tussen 7.30 en 8.10 uur de school via het algemene nummer 070-5119224, elke dag dat de ziekte voortduurt (tenzij anders afgesproken).

Voor andersoortige afwezigheid van enkele lesuren kunt u tot twee werkdagen van tevoren een verlofaanvraag doen. U kunt een mail sturen naar info@adelbert.nl of een briefje of het formulier aanvraag kortdurend verlof door uw kind laten inleveren in de brievenbus bij de administratie.

Voor het aanvragen van verlof voor een hele dag of meer zijn wij gebonden aan de richtlijnen van de wet op de leerplicht en verwijzen wij u naar ons verzuimprotocol.