Ziekmeldingen en verzuim

Als een leerling ziek is, kunt u de ziekmelding zelf registreren in Magister of de Magister-app. U meldt uw kind voor 8.20 uur ziek. Dit kan alleen voor een gehele schooldag. U hoeft hiervoor dus niet meer naar de administratie te bellen.

Voor andersoortige afwezigheid of afwezigheid van enkele lesuren kunt u tot twee werkdagen van tevoren een verlofaanvraag doen. U kunt een mail sturen naar verzuim@adelbert.nl of een briefje of het formulier aanvraag kortdurend verlof door uw kind laten inleveren in de brievenbus bij de administratie.

Voor het aanvragen van verlof voor een hele dag of meer zijn wij gebonden aan de richtlijnen van de wet op de leerplicht en verwijzen wij u naar ons verzuimprotocol.