Begeleiding

Een goede begeleiding van onze leerlingen vinden wij essentieel. In de onderbouw is veel aandacht voor het ontwikkelen van studievaardigheden en zelfreflectie. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leerproces en leren hiervoor steeds meer verantwoordelijkheid te dragen. Zo halen zij het beste uit zichzelf en elkaar!

Wij stimuleren onze leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  Ons onderwijs biedt extra uitdaging waar mogelijk en ondersteuning waar nodig. Iedere leerling heeft een mentor waarmee hij in gesprek gaat over zijn ontwikkeling en de doelen die gesteld kunnen worden. De mentor is voor leerlingen een vertrouwd persoon, die goed zicht houdt op hoe het met de leerlingen gaat en een veilig leerklimaat in de klas. Deze persoon is de aangewezen persoon om contact mee op te nemen als daar aanleiding toe is. Vanaf leerjaar 3 heeft de mentor een meer coachende rol.

In leerjaar 1 en 2 besteedt de mentor veel aandacht aan het ontwikkelen van studievaardigheden en zelfreflectie. De leerlingen hebben een speciale Adelbertagenda, waarmee zij hun schoolwerk goed leren plannen en organiseren. Bovenbouwleerlingen bieden eersteklassers hulp bij de introductie en activiteiten. Deze tutoren vormen tevens een vraagbaak voor nieuwe leerlingen.

Niet elke leerling ontwikkelt zich op dezelfde manier en daar hebben wij oog voor. Soms is er iets extra’s nodig om talenten, verantwoordelijkheidsgevoel en vertrouwen te ontwikkelen bij leerlingen. In dat geval kan er een beroep worden gedaan op onze zorgmedewerkers. Er kunnen diverse vormen van ondersteuning binnen de school worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een faalangstreductietraining of korte dyslexiebegeleiding. Daarnaast zijn er nauwe contacten met jeugdzorg waardoor ook externe begeleiders op school kunnen worden ingezet.

 

Een goede begeleiding van onze leerlingen vinden wij essentieel. In de onderbouw is veel aandacht voor het ontwikkelen van studievaardigheden en zelfreflectie. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leerproces en leren hiervoor steeds meer verantwoordelijkheid te dragen. Zo halen zij het beste uit zichzelf en elkaar!

Wij stimuleren onze leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  Ons onderwijs biedt extra uitdaging waar mogelijk en ondersteuning waar nodig. Iedere leerling heeft een mentor waarmee hij in gesprek gaat over zijn ontwikkeling en de doelen die gesteld kunnen worden. De mentor is voor leerlingen een vertrouwd persoon, die goed zicht houdt op hoe het met de leerlingen gaat en een veilig leerklimaat in de klas. Deze persoon is de aangewezen persoon om contact mee op te nemen als daar aanleiding toe is. Vanaf leerjaar 3 heeft de mentor een meer coachende rol.

In leerjaar 1 en 2 besteedt de mentor veel aandacht aan het ontwikkelen van studievaardigheden en zelfreflectie. De leerlingen hebben een speciale Adelbertagenda, waarmee zij hun schoolwerk goed leren plannen en organiseren. Bovenbouwleerlingen bieden eersteklassers hulp bij de introductie en activiteiten. Deze tutoren vormen tevens een vraagbaak voor nieuwe leerlingen.

Niet elke leerling ontwikkelt zich op dezelfde manier en daar hebben wij oog voor. Soms is er iets extra’s nodig om talenten, verantwoordelijkheidsgevoel en vertrouwen te ontwikkelen bij leerlingen. In dat geval kan er een beroep worden gedaan op onze zorgmedewerkers. Er kunnen diverse vormen van ondersteuning binnen de school worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld een faalangstreductietraining of korte dyslexiebegeleiding. Daarnaast zijn er nauwe contacten met jeugdzorg waardoor ook externe begeleiders op school kunnen worden ingezet.