Inrichting eerste leerjaar

Het Adelbert College werkt vanuit de overtuiging elke leerling reële kansen te bieden op het hoogst haalbare diploma. Het onderwijs in de verschillende afdelingen is afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van onze leerlingen. In het eerste leerjaar biedt het Adelbert daarom vier typen klassen aan.

Op basis van het schooladvies, het onderwijskundig rapport en de aanvullende informatie van de basisschool plaatsen wij uw kind in een passende klas. Zo kan elk kind optimaal presteren op het niveau en het tempo die bij hem of haar passen.

Gecombineerde brugklassen vwo-havo en havo-vmbo-t

De gecombineerde brugklas vormt de brug tussen de basisschool en de drie typen van onderwijs die het Adelbert aanbiedt: vmbo-t, havo en vwo (atheneum en gymnasium).

In de vwo-havo-klassen geven wij les op vwo-niveau waarbij er meer ruimte voor de verdieping van de stof is. In de havo-vmbo-t-klassen liggen de lessen op havo-niveau waarbij de leerlingen op dat niveau worden uitgedaagd. Vanuit beide klassen kunnen leerlingen doorstromen naar alle afdelingen.

Eerste klas vwo-atheneum

Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor onze homogene vwo-klas. De eerste klas vwo heeft eigen leerboeken en een programma dat perfect aansluit op de tweede klas atheneum, zodat jij wordt uitgedaagd op het niveau dat bij je past. Doorstroming naar 2 gymnasium is mogelijk.

Eerste klas gymnasium

Leerlingen met een vwo-advies die wel houden van een extra uitdaging, kunnen kiezen voor de eerste klas gymnasium. Bij leerlingen van het gymnasium is er veel aandacht voor de klassieke cultuur. Bovenop de andere vakken volgen zij Latijn; in het tweede jaar komt ook Grieks op het rooster. Ook volgen zij de lessenserie Klassieke Vorming. Hoogtepunt voor velen is de jaarlijkse avond voor en met alle gymnasiasten waarbij de dode talen tot leven komen! Elke klas geeft dan een presentatie met een vette knipoog naar de Klassieke Oudheid.

Het Adelbert College werkt vanuit de overtuiging elke leerling reële kansen te bieden op het hoogst haalbare diploma. Het onderwijs in de verschillende afdelingen is afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van onze leerlingen. In het eerste leerjaar biedt het Adelbert daarom vier typen klassen aan.

Op basis van het schooladvies, het onderwijskundig rapport en de aanvullende informatie van de basisschool plaatsen wij uw kind in een passende klas. Zo kan elk kind optimaal presteren op het niveau en het tempo die bij hem of haar passen.

Gecombineerde brugklassen vwo-havo en havo-vmbo-t

De gecombineerde brugklas vormt de brug tussen de basisschool en de drie typen van onderwijs die het Adelbert aanbiedt: vmbo-t, havo en vwo (atheneum en gymnasium).

In de vwo-havo-klassen geven wij les op vwo-niveau waarbij er meer ruimte voor de verdieping van de stof is. In de havo-vmbo-t-klassen liggen de lessen op havo-niveau waarbij de leerlingen op dat niveau worden uitgedaagd. Vanuit beide klassen kunnen leerlingen doorstromen naar alle afdelingen.

Eerste klas vwo-atheneum

Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor onze homogene vwo-klas. De eerste klas vwo heeft eigen leerboeken en een programma dat perfect aansluit op de tweede klas atheneum, zodat jij wordt uitgedaagd op het niveau dat bij je past. Doorstroming naar 2 gymnasium is mogelijk.

Eerste klas gymnasium

Leerlingen met een vwo-advies die wel houden van een extra uitdaging, kunnen kiezen voor de eerste klas gymnasium. Bij leerlingen van het gymnasium is er veel aandacht voor de klassieke cultuur. Bovenop de andere vakken volgen zij Latijn; in het tweede jaar komt ook Grieks op het rooster. Ook volgen zij de lessenserie Klassieke Vorming. Hoogtepunt voor velen is de jaarlijkse avond voor en met alle gymnasiasten waarbij de dode talen tot leven komen! Elke klas geeft dan een presentatie met een vette knipoog naar de Klassieke Oudheid.