Anti-pestbeleid

Op het Adelbert vinden wij het essentieel dat iedereen zich op zijn gemak voelt en mag zijn wie hij of zij is. Wij doen er dan ook alles aan om een veilige plek te creëren voor onze leerlingen. Wij zijn er trots op dat leerlingen aangeven dat zij onze school als een veilige omgeving beschouwen.

Als pesten toch voorkomt, dan nemen wij direct maatregelen. Deze vindt u terug in ons anti-pestprotocol. Pesten gebeurt soms ook buiten het zicht van school, bijvoorbeeld via WhatsApp, Instagram of andere social media. Als school leren wij kinderen verantwoordelijk omgaan met digitale media via mentorlessen en voorlichting van bureau Halt en de politie.  

Voor meer informatie over hoe uw kind veilig leert omgaan met digitale media en cyberpesten kijkt u ook op: www.veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online. Hier vindt u ook allerlei praktische tips om te waarborgen dat uw kind veilig surft.

Op https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/cyberpesten/ kunt u informatie vinden rondom de gevaren en het herkennen van cyberpesten. Daarnaast is er informatie rondom passende acties voor ouders (zowel voor kinderen die gepest worden als voor pesters).

 

Meld Pesten

Word je gepest of heb je gezien dat iemand gepest wordt en wil je dit melden? Vul dan het formulier Meld Pesten in. Hiervoor moet je eerst inloggen met je leerlingnummer en wachtwoord.