Ouderraad

Betrokken ouders zijn op het Adelbert College onmisbaar. De ouderraad slaat een brug tussen ouders, de schoolleiding en het schoolbestuur. De ouderraad bestaat uit ongeveer 15 leden en werkt nauw samen met de medezeggenschapsraad. De ouderraad komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen om te overleggen.

Het takenpakket van de ouderraad:

  • Advies geven met betrekking tot de taakvervulling van het Adelbert;
  • Ondersteuning en organisatie van verschillende activiteiten zoals de kerstviering, de carrièrebeurs en een thema-avond voor ouders.

U kunt de ouderraad bereiken via het e-mailadres ouderraad@adelbert.nl.