Kwaliteit

Op het Adelbert besteden wij veel aandacht aan kwaliteit. Met ons onderwijs spelen wij in op wat leerlingen nodig hebben in de steeds veranderende maatschappij. Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst door het stimuleren van een onderzoekende en nieuwsgierige houding, het bijbrengen van de juiste kennis en het ontwikkelen van 21-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken en creatief denken.

Wij staan open voor feedback en kijken kritisch naar onszelf, zodat wij ons onderwijs blijven ontwikkelen. Onze docenten volgen regelmatig nascholingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Hun expertise delen zij met elkaar in teamvergaderingen en collegiale consultaties. Daarnaast zijn wij continu in gesprek met de OR en MR, waarin leerlingen en ouders vertegenwoordigd zijn. Jaarlijks vullen leerlingen een tevredenheidsenquête in, elke twee jaar bevragen wij de ouders door middel van een enquête. 

 

Het Adelbert College maakt deel uit van Semper Movens: een samenwerkingsverband tussen scholen uit de regio. Ook in deze kring vindt professionele uitwisseling plaats en worden collegiale visitaties afgelegd, zodat ook wij scherp blijven en blijven leren!

Prestaties van het Adelbert en overige scholen:
www.scholenopdekaart.nl

Op het Adelbert besteden wij veel aandacht aan kwaliteit. Met ons onderwijs spelen wij in op wat leerlingen nodig hebben in de steeds veranderende maatschappij. Wij bereiden onze leerlingen voor op de toekomst door het stimuleren van een onderzoekende en nieuwsgierige houding, het bijbrengen van de juiste kennis en het ontwikkelen van 21-eeuwse vaardigheden zoals samenwerken en creatief denken.

Wij staan open voor feedback en kijken kritisch naar onszelf, zodat wij ons onderwijs blijven ontwikkelen. Onze docenten volgen regelmatig nascholingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. Hun expertise delen zij met elkaar in teamvergaderingen en collegiale consultaties. Daarnaast zijn wij continu in gesprek met de OR en MR, waarin leerlingen en ouders vertegenwoordigd zijn. Jaarlijks vullen leerlingen een tevredenheidsenquête in, elke twee jaar bevragen wij de ouders door middel van een enquête. 

 

Het Adelbert College maakt deel uit van Semper Movens: een samenwerkingsverband tussen scholen uit de regio. Ook in deze kring vindt professionele uitwisseling plaats en worden collegiale visitaties afgelegd, zodat ook wij scherp blijven en blijven leren!

Prestaties van het Adelbert en overige scholen:
www.scholenopdekaart.nl