Klachtenprocedure

Het Adelbert College heeft een interne klachtencommissie. Indien u bij een voor u ongewenste situatie niet tot een juiste oplossing komt via de betreffende docent, mentor of afdelingsleider kunt u zich richten tot de klachtencommissie.  U kunt zich wenden tot de voorzitter van de klachtencommissie, Daphne Ouwerkerk (conrector onderwijs) via d.ouwerkerk@adelbert.nl

Leden klachtencommissie:

Daphne Ouwerkerk, voorzitter (conrector onderwijs)
Merel Bruin (afdelingsleider onderbouw) OF Anette Condon (afdelingsleider vmbo-t)
Richard Bemelmans (docent klassieke talen)

De volledige tekst van de interne klachtenprocedure vindt u hier.

Het Adelbert College is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs,   zodat ook een extern oordeel gevraagd kan worden.  Deze commissie kan pas ingeschakeld worden, nadat de klacht intern behandeld is.

Algemene contactinformatie:

Landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
Tel.: 070 3861697
www.gcbo.nl
info@gcbo.nl

Ook vindt u hier de integriteitscode en de klokkenluidersregeling.