Klachtenprocedure

Het Adelbert College heeft een interne klachtencommissie. Voor zaken die u de  klachtencommissie wilt melden, neemt u schriftelijk contact op met een van beide voorzitters van deze commissie, mevr. drs. D. Ouwerkerk (klachten betreffende leerjaar 3, 4, 5 en 6 via d.ouwerkerk@adelbert.nl) of mevr. drs.  M. Wagenaar-Olden (klachten betreffende leerjaar 1 of 2 via m.wagenaar@adelbert.nl). De volledige tekst van de interne klachtenprocedure vindt u hier.

Het Adelbert College is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, PO, VO, BVE en HBO,  zodat ook een extern oordeel gevraagd kan worden.  Deze commissie kan in pas ingeschakeld worden, nadat de klacht intern behandeld is.

Algemene contactinformatie:

Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs
Postbus 82334
2508 EH Den Haag
Tel.: 070 3861697
Fax: 070 3020836
www.gcbo.nl
info@gcbo.nl