Vetrouwensteam

Het Adelbert College kent een vertrouwensteam dat bestaat uit een drietal collega’s bij wie u terecht kunt om ongewenst gedrag te melden.
Het vertrouwensteam bestaat uit mevrouw Veeger (veg@adelbert.nl), de heer Allewijn (nen@adelbert.nl) en mevrouw Jansen (lej@adelbert.nl).

Zij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk met uw informatie om.

Als u liever direct contact opneemt met iemand die niet aan de school verbonden is, kan dat met één van onze externe vertrouwenspersonen.

Dit zijn de heer Van Holland en mevrouw Groen van de CED-groep.
Zij zijn te bereiken via het centrale mailadres evp@cedgroep.nl en via de telefoonnummers 010 4071993 (doorgeschakeld naar mw. Groen) en 010 4071599 (receptie CED).