Identiteit

Het Adelbert College is een katholieke schoolgemeenschap met een eigen karakter. Het Adelbert College kijkt met een positieve blik naar de leerlingen, waarbij ze steeds de verbinding met elkaar en de maatschappij zoeken. Voor de katholieke identiteit, het eigen karakter en de sfeer van de school wordt gestreefd naar de volgende waarden:

 

 

Talentontwikkeling en persoonlijke vorming

Alle leerlingen (inclusief zij die zorg nodig hebben) aanmoedigen en in de gelegenheid stellen om hun talenten te ontwikkelen. Dit niet alleen om henzelf tot ontplooiing te laten komen maar ook ten dienste van een samenleving die het algemeen welzijn nastreeft. De school streeft ernaar dat de leerlingen zich zo volledig mogelijk kunnen ontplooien. Het gaat daarbij niet alleen om de cognitieve ontwikkeling (kennis), maar ook om de sociale ontwikkeling (groei in relatie tot de ander), de levensbeschouwelijke identiteit en de ontwikkeling van creativiteit (kunst, muziek en drama).

 

Kritisch onderzoekende en luisterende houding

De leerlingen stimuleren en leren om te komen tot een vrije oordeelsvorming op basis van kennis, feiten en een luisterende houding.

 

Inclusiviteit, openheid en waardering naar elkaar


In de school waarderen we de ander als mens. We dragen uit dat elk mens een intrinsieke waarde heeft, onafhankelijk van bepaalde kenmerken of omstandigheden (zoals geslacht, ras, etnische of sociale afkomst, godsdienst of overtuiging, vermogen, handicap of seksuele gerichtheid). We stimuleren elkaar in een creatieve/flexibele openheid naar de ander en om eigen opvattingen, gewoontes en ideeën te overschrijden in de ontmoeting met de ander. Wij dagen elkaar uit om uit de eigen comfortzone, uit de eigen kring te komen. We zijn, in alle geledingen, alert op zorgvuldige vriendelijke omgangsvormen met elkaar en we zijn hierbij waakzaam op taalgebruik. We zijn een gastvrije school.

Besef van het grotere geheel

We stimuleren de leerlingen om de ‘ander’ centraal te stellen. Het gaat hierbij niet alleen om de ander dichtbij, maar ook om de ander ver weg en zelfs de ander van de generatie na ons. We beseffen dat we ook wereldburger zijn, waarbij we oog hebben voor armoede in de wereld en welvaartsverschillen tussen landen. We hebben zorg voor de wereld om ons heen: mensen, dieren, samenleving en natuur. Dit vraagt om een kritische blik op de samenleving.

Het Adelbert College is een katholieke schoolgemeenschap met een eigen karakter. Het Adelbert College kijkt met een positieve blik naar de leerlingen, waarbij ze steeds de verbinding met elkaar en de maatschappij zoeken. Voor de katholieke identiteit, het eigen karakter en de sfeer van de school wordt gestreefd naar de volgende waarden:

 

 

Alle leerlingen (inclusief zij die zorg nodig hebben) aanmoedigen en in de gelegenheid stellen om hun talenten te ontwikkelen. Dit niet alleen om henzelf tot ontplooiing te laten komen maar ook ten dienste van een samenleving die het algemeen welzijn nastreeft. De school streeft ernaar dat de leerlingen zich zo volledig mogelijk kunnen ontplooien. Het gaat daarbij niet alleen om de cognitieve ontwikkeling (kennis), maar ook om de sociale ontwikkeling (groei in relatie tot de ander), de levensbeschouwelijke identiteit en de ontwikkeling van creativiteit (kunst, muziek en drama).

 

De leerlingen stimuleren en leren om te komen tot een vrije oordeelsvorming op basis van kennis, feiten en een luisterende houding.

 


In de school waarderen we de ander als mens. We dragen uit dat elk mens een intrinsieke waarde heeft, onafhankelijk van bepaalde kenmerken of omstandigheden (zoals geslacht, ras, etnische of sociale afkomst, godsdienst of overtuiging, vermogen, handicap of seksuele gerichtheid). We stimuleren elkaar in een creatieve/flexibele openheid naar de ander en om eigen opvattingen, gewoontes en ideeën te overschrijden in de ontmoeting met de ander. Wij dagen elkaar uit om uit de eigen comfortzone, uit de eigen kring te komen. We zijn, in alle geledingen, alert op zorgvuldige vriendelijke omgangsvormen met elkaar en we zijn hierbij waakzaam op taalgebruik. We zijn een gastvrije school.

We stimuleren de leerlingen om de ‘ander’ centraal te stellen. Het gaat hierbij niet alleen om de ander dichtbij, maar ook om de ander ver weg en zelfs de ander van de generatie na ons. We beseffen dat we ook wereldburger zijn, waarbij we oog hebben voor armoede in de wereld en welvaartsverschillen tussen landen. We hebben zorg voor de wereld om ons heen: mensen, dieren, samenleving en natuur. Dit vraagt om een kritische blik op de samenleving.