Onze visie op onderwijs

Het Adelbert College werkt vanuit de overtuiging dat de ontwikkeling die leerlingen doormaken meer is dan het behalen van een diploma. Wij geven daarom onderwijs dat inspeelt op de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen. Onze leerlingen leiden wij op tot zelfbewuste en nieuwsgierige volwassenen die met vertrouwen verschil maken in de maatschappij. Onze kernwaarden verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn daarbij onze leidraad.

 

Vanuit een veilige basis stimuleren wij onze leerlingen hun talenten te ontwikkelen. Wij leren ze vertrouwen te hebben in zichzelf en hun mogelijkheden, om van daaruit van betekenis te zijn voor elkaar en de wereld waarin ze leven. Onze identiteit uit zich in de respectvolle omgang met elkaar en elkaars verschillen. Wij hebben zorg voor elkaar en onze omgeving. Vanuit die basis leren onze leerlingen hoe zij keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, waarbij zij ook kritisch naar zichzelf en hun omgeving zijn.

Het Adelbert College werkt vanuit de overtuiging dat de ontwikkeling die leerlingen doormaken meer is dan het behalen van een diploma. Wij geven daarom onderwijs dat inspeelt op de mogelijkheden en talenten van onze leerlingen. Onze leerlingen leiden wij op tot zelfbewuste en nieuwsgierige volwassenen die met vertrouwen verschil maken in de maatschappij. Onze kernwaarden verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn daarbij onze leidraad.

 

Vanuit een veilige basis stimuleren wij onze leerlingen hun talenten te ontwikkelen. Wij leren ze vertrouwen te hebben in zichzelf en hun mogelijkheden, om van daaruit van betekenis te zijn voor elkaar en de wereld waarin ze leven. Onze identiteit uit zich in de respectvolle omgang met elkaar en elkaars verschillen. Wij hebben zorg voor elkaar en onze omgeving. Vanuit die basis leren onze leerlingen hoe zij keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen, waarbij zij ook kritisch naar zichzelf en hun omgeving zijn.