BZK Jongerendebat

Op 17 april hebben twaalf leerlingen uit 4vmbo meegedaan aan het BZK Jongerendebat. Hier werd vol vuur een carrousseldebat gehouden in tegenwoordigheid van directeur-generaal Chris Kuijpers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De stellingen die werden verdedigd hadden te maken met de Europese Unie, privacy en jongeren en democratie. Tijdens de lessen maatschappijleer is gewerkt aan de voor- en tegenargumenten, zodat de leerlingen goed voorbereid bij het debat verschenen.