Talentontwikkeling in het Adelbertrooster

Mogelijkheden zien en kansen benutten

Het onderwijs op het Adelbert College ontwikkelt zich voortdurend. We besteden aandacht aan differentiatie, reflectie en studievaardigheden.Het ontdekken, uitbouwen en verdiepen van talenten vraagt om onderwijs waarbij onze leerlingen vanuit een stevige basis zelf keuzes leren maken. Om dit nog beter vorm te geven werken wij vanaf het schooljaar ‘20-‘21 met het Adelbertrooster. Een eigentijdse lesindeling, die volledig past bij waar wij voor staan: talentontwikkeling, verbinding, verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

 

Het Adelbertrooster
Elke leerling volgt drie of vier vaklessen per dag. Deze duren 80 minuten elk en vormen het fundament van ons onderwijs. Voor en na de vaklessenplannen onze leerlingen Adelbertlessen in.

Dat kan ondersteuning bij een specifiek vak zijn, of juist verdieping of verrijking, maar ook de ontwikkeling van studievaardigheden, huiswerkbegeleiding of individuele begeleiding. In de onderbouw is een groot voordeel dat het huiswerk grotendeels op school kan worden gedaan.

 

De leerling bepaalt samen met de mentor een juiste invulling. De zelfstandigheid van de leerlingen neemt hierin steeds meer toe. Wekelijks moeten vanaf klas 3 tenminste vijf Adelbertlessen worden gevolgd. In klas 1 en 2 worden de leerlingen hier al geleidelijk op voorbereid.