En de winnaar is…….

De jeugd van tegenwoordig geen interesse voor politiek? Quatsch! Ze hebben zelfs gestemd! Maar dan wel op een Duitse partij……..

Op 24 september vonden de Duitse verkiezingen plaats: een mooie gelegenheid om de leerlingen van het Adelbert eens aan de tand te voelen over hun politieke voorkeur. In de lessen hebben de leerlingen zich ingelezen, zijn er prachtige posters gemaakt, presentaties gehouden, filmpjes gekeken en tot slot hebben ze hun “Wahlzettel” in de eveneens door leerlingen ontworpen “Wahlurne” laten glijden.

In Duitsland is de uitslag weinig verrassend: Merkel blijft nog een poosje. Maar wat vonden de Adelberters? Er leek, net als in Duitsland overigens, behoorlijk wat interesse voor de AFD te bestaan. Na telling van de stemmen bleek echter CDU/CSU de winnaar te zijn, op de voet gevolgd door de FDP, met slechts 1 stem verschil.

Het was voor de sectie Duits erg leuk om de leerlingen knippend en plakkend aan het werk te zien, te horen lachen om Lubach die het heerlijk “locker” wist te brengen of ze in hun beste Duits “hun” partij te laten presenteren. “Hut ab!” We zijn trots op jullie!!!