Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden door middel van een compleet, correct ingevuld en ondertekend online aanmeldformulier. Vergeet hierbij niet het adviesblad en aanmeldcode van de basisschool: zonder deze informatie kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen.

Als leerlingen het definitieve schooladvies hebben, kunnen ze zich vanaf 18 tot en met 31 maart inschrijven. Indien uw kind voldoet aan de toelatingscriteria, wordt het gegarandeerd geplaatst. Voor de meivakantie ontvangt u hiervan schriftelijk bericht.

Wanneer een aanmelding na 31 maart binnenkomt, kijken wij of er nog ruimte is in de gewenste brugklas.

Hier vindt u de aanmeldingsprocedure voor de tweede klassen en hoger.

Voor het schooljaar 2023-2024 geldt voor de meeste afdelingen dat wij geen ruimte hebben voor nieuwe leerlingen.

Ga hieronder naar het juiste inschrijfformulier:

2023-2024

Alle klassen

2024-2025

Eerste klassen

Tweede klassen en hoger