Maatschappelijke vorming

Het Adelbert College is een school die midden in de samenleving staat en voortdurend in beweging is. Wij anticiperen op de ontwikkelingen in onze maatschappij en op veranderende eisen die aan het onderwijs gesteld worden. Waar nodig passen we ons beleid aan, maar we zorgen tegelijkertijd voor het behoud van de bij leerlingen, ouders en docenten zo bekende Adelbertcultuur.

Wij bieden onze leerlingen uiteenlopende activiteiten aan op het gebied van sociaal-maatschappelijke vorming. Een aantal voorbeelden:

  • Uw kind maakt in elk leerjaar een of meerdere excursies. Bijvoorbeeld de zogenoemde veldwerkdagen bij geschiedenis, biologie en aardrijkskunde, een bezoek aan de Tweede Kamer, een rechtbank en het Europees Parlement.
  • Jaarlijks organiseren wij mede op initiatief van ouders een carrièremarkt. Ouders en relaties vertellen leerlingen over hun eigen werkervaringen en de weg daarnaartoe. Uiteenlopende beroepen zijn op deze dagen vertegenwoordigd zoals piloten, burgemeesters, accountants en directeuren van diverse ondernemingen – waarbij bovenbouwleerlingen hen het hemd van het lijf mogen vragen.
  • In mei 2015 maakten leerlingen in het kader van ons 60-jarig bestaan een fietstocht. Zij fietsten de Alpe d’Huez op en haalden ruim € 69.000,-  voor het goede doel KIKA.