Bestuur en schoolleiding

Het bestuur van de Stichting S. Adelbert College vormt het bevoegd gezag van het Adelbert College. Conform de Wet Goed Bestuur is er scheiding tussen bestuur en toezicht.  Dit betekent dat de bestuurlijke taken en de toezichthoudende taken verdeeld zijn.

Stichtingsbestuur, toezichthouders:

Dhr. E.J.P. Witlox (voorzitter)
Mw. A.H.M. Odijk (secretaris)
Mw. M.L.M. Heijenrath
Mw. W.M. Stok
Mw. C. Mulder-Volkers
Dhr. P.C. Römer
Mw. M. Aerden- de Mol

Uitvoerders:

Rector Dhr. R. Grillis

Het jaarverslag van 2015 is hier te vinden.

Het jaarverslag van 2016 is hier te vinden.

Het jaarverslag van 2017 is hier te vinden.

Schoolleiding:

Algemene leiding:                       rector dhr. R. Grillis
Afdelingsleider onderbouw:     mevr. drs. D. Ouwerkerk
Afdelingsleider vmbo-t:             mevr. drs. A.E.M. Claassen
Afdelingsleider havo:                 mevr. drs. M.H. Wagenaar-Olden
Afdelingsleider vwo:                  dhr. drs. B. Reuvers

Contact: via de administratie van het Adelbert College (070 5119224)