Pesten

Op het Adelbert vinden wij het belangrijk dat iedereen zich op zijn gemak voelt en mag zijn wie hij of zij is. Wij doen er dan ook alles aan om een veilige plek te creëren voor uw kind. Als pesten toch voorkomt, dan nemen wij maatregelen. Deze vindt u terug in ons pestprotocol.

Tegenwoordig hebben we steeds meer te maken met het pesten via WhatsApp, Facebook of andere social media. Als school leren wij kinderen verantwoordelijk omgaan met digitale media via mentorlessen en voorlichting van bureau Halt en de politie.  

Voor meer informatie over hoe uw kind veilig leert omgaan met digitale media en cyberpesten kijkt u ook op: www.veiliginternetten.nl/themes/kinderen-online. Hier vindt u ook allerlei praktische tips om te waarborgen dat uw kind veilig surft.