Bèta

Het Adelbert is sinds najaar 2016 een Jet-Net-school! Dit betekent dat wij officieel partner zijn van Jongeren en Technologie Netwerk Nederland; een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Hiermee leggen wij nadrukkelijker de focus op ons bèta-onderwijs.  Het doel van deze samenwerking is havo- en vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van wat de sectoren wetenschap en technologie in het bedrijfsleven inhouden. Daarnaast stimuleren wij leerlingen om een bèta-technische vervolgopleiding te kiezen. Lees vooral ook wat ons Toptechniek-in-Bedrijf-project inhoudt!

Hoge score!
De leerlingen op het Adelbert scoren heel hoog als het gaat om  de bèta-vakken. Ook kiezen zij meer dan gemiddeld een bèta-profiel. Wij zien het daarom als onze taak om ons onderwijs hier nadrukkelijk op te richten. Als officiële partner van Jongeren en Technologie Netwerk Nederland  geven wij hier concreet vorm aan. Dankzij de samenwerking met het bedrijfsleven maken wij een vertaalslag naar de praktijk. Wij laten leerlingen zien waar zij de opgedane kennis in een toekomstige loopbaan voor kunnen gebruiken.  Zo maken wij excursies naar afdelingen van Shell of geven medewerkers van Shell gastlessen.

Toptechniek-in-Bedrijf-project
Wij zijn als school ook verbonden aan het Toptechniek-in-Bedrijf-project. Deze samenwerking met het MBO en het bedrijfsleven in de regio Rijnland zorgt ervoor dat het bèta-onderwijs gaat leven voor onze vmbo-t-leerlingen. Via bijvoorbeeld de snuffelstage, het loopbaandossier of kennismakingslessen op een ROC maken wij ook voor hen de vertaalslag van de exacte vakken naar de dagelijkse praktijk in het bedrijfsleven.