Inrichting eerste leerjaar

Het onderwijs in de afdelingen op het Adelbert is afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van de betreffende vmbo-t, havo- of vwo-leerling.

In het eerste leerjaar biedt het Adelbert daarom vier typen klassen aan.

Brugklassen

De brugklas vormt de brug tussen de basisschool en de drie typen van onderwijs die het Adelbert aanbiedt: vmbo-t, havo en vwo-klas.

Op basis van het schooladvies, het Onderwijskundig Rapport en de aanvullende informatie van de basisschool plaatsen wij uw kind in een passende klas. Zo kan elk kind optimaal presteren op het niveau en het tempo die bij hem of haar passen.

In de havo/vwo-klassen geven wij les op vwo-niveau waarbij er meer ruimte voor de verdieping van de stof is. In de vmbo-t/havo-klassen liggen de lessen op havoniveau waarbij de leerlingen op dat niveau worden uitgedaagd. Vanuit beide klassen kunnen leerlingen doorstromen naar alle afdelingen.

Vmbo-t: eerste klas

De vmbo-t eerste klas heeft eigen leerboeken en een programma, dat perfect aansluit op de tweede klas vmbo-t. Op drie dagen staat een begeleidingsuur op het rooster waarbij de leerlingen aan hun huiswerk werken. Bij bovenmatige prestatie is doorstroming naar 2 havo mogelijk.

Gymnasium: eerste klas

Bij leerlingen van het gymnasium is er veel aandacht voor de klassieke cultuur. Bovenop de andere vakken volgen zij Latijn; in het tweede jaar komt ook Grieks op het rooster. Ook volgen zij de lessenserie Klassiek Vorming. Hoogtepunt voor velen is de jaarlijkse avond voor en met alle gymniasten waarbij de dode talen tot leven komen! Elke klas geeft dan een presentatie met een vette knipoog naar de Klassieke Oudheid.

Invallessen

Een aaneengesloten rooster voor de brugklas is erg belangrijk. Bij afwezigheid van de docenten gaan hierom de lessen gewoon door. Wij zetten een vervanger in, zodat er zonder tussenuren gewend kan worden aan de middelbare school. Dit kan een lesinvalassistent of een docent zijn. Ook voor de overige klassen zijn aparte lesinvalassistenten aangesteld. Voor alle klassen geldt vanzelfsprekend dat bij langdurige afwezigheid naar passende vervanging wordt gezocht.