Begeleiding

Op het Adelbert bieden wij kindgerichte begeleiding. Dit betekent dat uw dochter of zoon de juiste begeleiding of extra uitdaging krijgt, die hij of zij nodig heeft om op zijn of haar eigen niveau zo goed mogelijk te presteren.

Benieuwd hoe wij dit doen?

Begeleiding op het Adelbert:

  • Elke klas heeft een eigen mentor. Deze persoon is voor u het eerste aanspreekpunt en de aangewezen persoon om contact mee op te nemen als daar aanleiding toe is.
  • Bovenbouwleerlingen bieden eersteklassers hulp bij de introductie en activiteiten. Deze mentoren vormen tevens een vraagbaak voor nieuwe leerlingen.
  • Zeven leerlaagcoördinatoren zijn samen met de mentoren verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding.
  • Onze zorgcoördinatoren staan klaar voor kinderen met bepaalde leerproblemen of dyslexie.
  • In de eerste klas geven wij de training ‘Omgaan met faalangst’. Ook in de andere (examen)klassen begeleiden wij kinderen die faalangstig zijn.
  • Vier afdelingsleiders, verantwoordelijk voor uiteenlopende onderwijskundige zaken, kunnen ook bij voorkomende gevallen geraadpleegd worden.
  • Indien nodig kan het Zorg Advies Team (ZAT), met zowel interne als externe begeleiders, hulp bieden.

Kijkt u hier voor ons Schoolondersteuningsplan.