Maatschappelijke vorming

Het Adelbert College is een school die midden in de samenleving staat en voortdurend in beweging is. Wij anticiperen op de ontwikkelingen in onze maatschappij en op veranderende eisen die aan het onderwijs gesteld worden. Waar nodig passen we ons beleid aan, maar we zorgen tegelijkertijd voor het behoud van de bij leerlingen, ouders en docenten zo bekende Adelbertcultuur.

Wij bieden onze leerlingen uiteenlopende activiteiten aan op het gebied van sociaal-maatschappelijke vorming. Een aantal voorbeelden:

  • Uw kind maakt in elk leerjaar een of meerdere excursies. Bijvoorbeeld de zogenoemde veldwerkdagen bij geschiedenis, biologie en aardrijkskunde, een bezoek aan de Tweede Kamer, een rechtbank en het Europees Parlement.
  • Jaarlijks organiseren wij mede op initiatief van ouders een carrièremarkt. Ouders en relaties vertellen leerlingen over hun eigen werkervaringen en de weg daarnaartoe. Uiteenlopende beroepsgroepen zijn op deze dagen vertegenwoordigd zoals: piloten, burgemeesters, accountants en directeuren van diverse ondernemingen – waarbij bovenbouwleerlingen hen het hemd van het lijf mogen vragen.
  • Het gehele jubileumjaar 2014-2015 (Adelbert 60 jaar!) stond in het teken van KiKa. Met vele acties, waaronder een Super Spinning Marathon met 100 spinningbikes en de beklimming van de Alpe d’Huez door 60 leerlingen, een aantal ouders en docenten heeft uiteindelijk ruim 69.000 euro opgeleverd.
  • In april 2019 wordt het Adelbert 65! Ook dan zal het jublileumjaar 2019-2020 in het teken van een mooi maatschappelijk doel komen te staan, waar leerlingen, ouders en personeelsleden zich voor zullen gaan inzetten.