Uitdaging

Meisjes en jongens die met een gezonde dosis zelfvertrouwen voorbereid zijn op het dynamische leven na de middelbare school. Dat willen wij voor onze leerlingen bereiken! Samen met u als ouders en de inzet van de leerlingen zelf slaan wij dit belangrijke pad in. Nieuwsgierig naar hoe wij kinderen stimuleren tot kritisch nadenken en het aannemen van een oplossingsgerichte houding?

Bèta

Het Adelbert is sinds najaar 2016 een Jet-Net-school! Dit betekent dat wij officieel partner zijn van Jongeren en Technologie Netwerk Nederland: een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Hiermee leggen wij nadrukkelijk de focus op ons bèta-onderwijs.  Het doel van deze samenwerking is havo- en vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van wat de sectoren wetenschap en technologie in het bedrijfsleven inhouden. Daarnaast stimuleren wij leerlingen om een bèta-technische vervolgopleiding te kiezen. Lees vooral ook wat ons Toptechniek-in-Bedrijf-project inhoudt!

Kwaliteit

Op het Adelbert besteden we veel aandacht aan kwaliteit. We zijn vastberaden om het hoge kwaliteitsniveau dat wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd, vast te houden voor de leerlingen van het komende schooljaar en de jaren daarna. Onze bevlogen docenten vormen hierbij een onmisbare kern.

Leerkracht

Het Adelbert blijft, als ambitieuze school, het onderwijs verbeteren en innoveren.

Om te investeren in de kwaliteit van ons onderwijs, hebben wij in het schooljaar 2016/2017 het programma Leerkracht geïmplementeerd.

Verdieping

Ons uitgangspunt is om uw kinderen in een veilige omgeving optimaal voor te bereiden op het uitdagende leven na de middelbare school. Het open karakter van het Adelbert maakt deze goede voorbereiding mogelijk, want internationale aspecten en maatschappelijke invloeden zijn nauw verweven met ons onderwijs. Wij hechten daarom een groot belang aan de activiteiten en initiatieven die wij onze leerlingen bieden met het oog op internationalisering, sociaal-maatschappelijk, culturele en creatieve vorming.

Uw kind kan op onze school een wereldwijd erkend certificaat behalen dat toegang biedt tot Engelstalige opleidingen in binnen- en buitenland. Dit is slechts een voorbeeld van de verdiepingsmogelijkheden die wij onze leerlingen bieden. Kijkt u verder voor de andere mogelijkheden:

Wereldwijde focus

Leerlingen zijn beter dan ooit in staat om internationale netwerken op te bouwen, grenzeloos te communiceren en eenvoudig veel informatie te vergaren. Dankzij het internet met toepassingen als Facebook en YouTube hebben zij eenvoudig toegang tot een wereldwijd grenzeloos netwerk. Het Adelbert is erop gericht om deze internationalisering te stimuleren op een verantwoorde en beschermde wijze.
En daarom bieden wij onze leerlingen een scala aan internationale ervaringen aan.

Maatschappelijke vorming

Het Adelbert College is een school die midden in de samenleving staat en voortdurend in beweging is. Wij anticiperen op de ontwikkelingen in onze maatschappij en op veranderende eisen die aan het onderwijs gesteld worden. Waar nodig passen we ons beleid aan, maar we zorgen tegelijkertijd voor het behoud van de bij leerlingen, ouders en docenten zo bekende Adelbertcultuur.

Meisjes en jongens die met een gezonde dosis zelfvertrouwen voorbereid zijn op het dynamische leven na de middelbare school. Dat willen wij voor onze leerlingen bereiken! Samen met u als ouders en de inzet van de leerlingen zelf slaan wij dit belangrijke pad in. Nieuwsgierig naar hoe wij kinderen stimuleren tot kritisch nadenken en het aannemen van een oplossingsgerichte houding?

Het Adelbert is sinds najaar 2016 een Jet-Net-school! Dit betekent dat wij officieel partner zijn van Jongeren en Technologie Netwerk Nederland: een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Hiermee leggen wij nadrukkelijk de focus op ons bèta-onderwijs.  Het doel van deze samenwerking is havo- en vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van wat de sectoren wetenschap en technologie in het bedrijfsleven inhouden. Daarnaast stimuleren wij leerlingen om een bèta-technische vervolgopleiding te kiezen. Lees vooral ook wat ons Toptechniek-in-Bedrijf-project inhoudt!

Klik hier voor meer

Op het Adelbert besteden we veel aandacht aan kwaliteit. We zijn vastberaden om het hoge kwaliteitsniveau dat wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd, vast te houden voor de leerlingen van het komende schooljaar en de jaren daarna. Onze bevlogen docenten vormen hierbij een onmisbare kern.

Klik hier voor meer

Het Adelbert blijft, als ambitieuze school, het onderwijs verbeteren en innoveren.

Om te investeren in de kwaliteit van ons onderwijs, hebben wij in het schooljaar 2016/2017 het programma Leerkracht geïmplementeerd.

Klik hier voor meer

Ons uitgangspunt is om uw kinderen in een veilige omgeving optimaal voor te bereiden op het uitdagende leven na de middelbare school. Het open karakter van het Adelbert maakt deze goede voorbereiding mogelijk, want internationale aspecten en maatschappelijke invloeden zijn nauw verweven met ons onderwijs. Wij hechten daarom een groot belang aan de activiteiten en initiatieven die wij onze leerlingen bieden met het oog op internationalisering, sociaal-maatschappelijk, culturele en creatieve vorming.

Uw kind kan op onze school een wereldwijd erkend certificaat behalen dat toegang biedt tot Engelstalige opleidingen in binnen- en buitenland. Dit is slechts een voorbeeld van de verdiepingsmogelijkheden die wij onze leerlingen bieden. Kijkt u verder voor de andere mogelijkheden:

Klik hier voor meer

Leerlingen zijn beter dan ooit in staat om internationale netwerken op te bouwen, grenzeloos te communiceren en eenvoudig veel informatie te vergaren. Dankzij het internet met toepassingen als Facebook en YouTube hebben zij eenvoudig toegang tot een wereldwijd grenzeloos netwerk. Het Adelbert is erop gericht om deze internationalisering te stimuleren op een verantwoorde en beschermde wijze.
En daarom bieden wij onze leerlingen een scala aan internationale ervaringen aan.

Klik hier voor meer

Het Adelbert College is een school die midden in de samenleving staat en voortdurend in beweging is. Wij anticiperen op de ontwikkelingen in onze maatschappij en op veranderende eisen die aan het onderwijs gesteld worden. Waar nodig passen we ons beleid aan, maar we zorgen tegelijkertijd voor het behoud van de bij leerlingen, ouders en docenten zo bekende Adelbertcultuur.

Klik hier voor meer