Uitdaging

Wij dagen onze leerlingen graag uit nieuwsgierig te zijn naar meer. Wij motiveren onze leerlingen vanaf het eerste leerjaar om inzicht te krijgen in hun eigen leerproces en leerstijl. Wij stimuleren een kritische en onderzoekende houding, waarbij onze leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid dragen. Zo halen zij het beste uit zichzelf!

Bèta

Op het Adelbert College hebben wij extra aandacht voor het bèta-aanbod. In het eerste en tweede leerjaar kiezen leerlingen uitdagende modules, waarbij zij een brede basis leggen. Daarnaast is het Adelbert een Jet-Net-school. Dit betekent dat wij officieel partner zijn van Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Wij stimuleren leerlingen om een bèta-technische vervolgopleiding te kiezen. Onze leerlingen kiezen meer dan gemiddeld een bèta-profiel en scoren ook nog eens buitengewoon goed!

Kwaliteit

Op het Adelbert zijn we voortdurend bezig met de ontwikkeling van ons onderwijs. We hechten waarde aan de mening van leerlingen, personeelsleden en ouders en betrekken alle geledingen in het verkrijgen van feedback. Wij zijn ambitieus en investeren continu in de kwaliteit van ons onderwijs.

Verdieping

Ons uitgangspunt is om uw kinderen in een veilige omgeving optimaal voor te bereiden op het uitdagende leven na de middelbare school. Het open karakter van het Adelbert maakt deze goede voorbereiding mogelijk, want internationale aspecten en maatschappelijke invloeden zijn nauw verweven met ons onderwijs. Wij hechten daarom een groot belang aan de activiteiten en initiatieven die wij onze leerlingen bieden met het oog op internationalisering, sociaal-maatschappelijk, culturele en creatieve vorming.

Uw kind kan op onze school een wereldwijd erkend certificaat behalen dat toegang biedt tot Engelstalige opleidingen in binnen- en buitenland. Dit is slechts een voorbeeld van de verdiepingsmogelijkheden die wij onze leerlingen bieden. Kijkt u verder voor de andere mogelijkheden:

Wereldwijde focus

Leerlingen zijn beter dan ooit in staat om internationale netwerken op te bouwen, grenzeloos te communiceren en eenvoudig veel informatie te vergaren. Dankzij het internet met toepassingen als Facebook en YouTube hebben zij eenvoudig toegang tot een wereldwijd grenzeloos netwerk. Het Adelbert is erop gericht om deze internationalisering te stimuleren op een verantwoorde en beschermde wijze.
En daarom bieden wij onze leerlingen een scala aan internationale ervaringen aan.

Maatschappelijke vorming

Het Adelbert College is een school die midden in de samenleving staat en voortdurend in beweging is. Wij anticiperen op de ontwikkelingen in onze maatschappij en op veranderende eisen die aan het onderwijs gesteld worden. Waar nodig passen we ons beleid aan, maar we zorgen tegelijkertijd voor het behoud van de bij leerlingen, ouders en docenten zo bekende Adelbertcultuur.

Wij dagen onze leerlingen graag uit nieuwsgierig te zijn naar meer. Wij motiveren onze leerlingen vanaf het eerste leerjaar om inzicht te krijgen in hun eigen leerproces en leerstijl. Wij stimuleren een kritische en onderzoekende houding, waarbij onze leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid dragen. Zo halen zij het beste uit zichzelf!

Op het Adelbert College hebben wij extra aandacht voor het bèta-aanbod. In het eerste en tweede leerjaar kiezen leerlingen uitdagende modules, waarbij zij een brede basis leggen. Daarnaast is het Adelbert een Jet-Net-school. Dit betekent dat wij officieel partner zijn van Jongeren en Technologie Netwerk Nederland. Wij stimuleren leerlingen om een bèta-technische vervolgopleiding te kiezen. Onze leerlingen kiezen meer dan gemiddeld een bèta-profiel en scoren ook nog eens buitengewoon goed!

Klik hier voor meer

Op het Adelbert zijn we voortdurend bezig met de ontwikkeling van ons onderwijs. We hechten waarde aan de mening van leerlingen, personeelsleden en ouders en betrekken alle geledingen in het verkrijgen van feedback. Wij zijn ambitieus en investeren continu in de kwaliteit van ons onderwijs.

Klik hier voor meer

Ons uitgangspunt is om uw kinderen in een veilige omgeving optimaal voor te bereiden op het uitdagende leven na de middelbare school. Het open karakter van het Adelbert maakt deze goede voorbereiding mogelijk, want internationale aspecten en maatschappelijke invloeden zijn nauw verweven met ons onderwijs. Wij hechten daarom een groot belang aan de activiteiten en initiatieven die wij onze leerlingen bieden met het oog op internationalisering, sociaal-maatschappelijk, culturele en creatieve vorming.

Uw kind kan op onze school een wereldwijd erkend certificaat behalen dat toegang biedt tot Engelstalige opleidingen in binnen- en buitenland. Dit is slechts een voorbeeld van de verdiepingsmogelijkheden die wij onze leerlingen bieden. Kijkt u verder voor de andere mogelijkheden:

Leerlingen zijn beter dan ooit in staat om internationale netwerken op te bouwen, grenzeloos te communiceren en eenvoudig veel informatie te vergaren. Dankzij het internet met toepassingen als Facebook en YouTube hebben zij eenvoudig toegang tot een wereldwijd grenzeloos netwerk. Het Adelbert is erop gericht om deze internationalisering te stimuleren op een verantwoorde en beschermde wijze.
En daarom bieden wij onze leerlingen een scala aan internationale ervaringen aan.

Het Adelbert College is een school die midden in de samenleving staat en voortdurend in beweging is. Wij anticiperen op de ontwikkelingen in onze maatschappij en op veranderende eisen die aan het onderwijs gesteld worden. Waar nodig passen we ons beleid aan, maar we zorgen tegelijkertijd voor het behoud van de bij leerlingen, ouders en docenten zo bekende Adelbertcultuur.