Kunst & Cultuur

Heeft uw kind het talent en de ambitie om toneel te spelen, muziek te maken, te debatteren, te presenteren of om schrijver te worden? Onze school verbindt leerlingen met cultuur en creatie via diverse activiteiten.

Voor u enkele voorbeelden op een rij:

  • Onze eigen toneelgroep Adelbert College Toneel (ACT) bestaat uit leerlingen en personeelsleden. ACT voert voorstellingen op in de fraaie en qua belichting en geluidsinstallatie goed toegeruste theaterzaal.
  • Leerlingen uit de bovenbouw gaan regelmatig met docenten naar theatervoorstellingen in Amsterdam, Den Haag, leiden of Wassenaar.
  • Onze kunstcoördinatoren organiseren voor tweede- en vierdeklassers een serie workshops op het gebied van dans, drama, muziek, film, fotografie en/of beeldende kunst.
  • Wij nodigen bekende jeugdschrijvers om inspirerende lessen te geven aan de tweedeklassers.
  • Onze schoolkrant de Peperbus! biedt leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan onze leerlingenredactie en zelf te schrijven.
  • Voor belezen leerlingen organiseren wij met regelmaat poëzieavonden.
  • Onze muzikale leerlingen treden jaarlijks op tijdens het bijzondere Adelbert On Stage. Bovenbouwleerlingen van havo en vwo, die het vak kunst-muziek hebben gekozen, laten elk jaar 2 stukken horen tijdens de voorspeelavond. Daarnaast vieren wij sfeervol met orkest en koor in de Jozefkerk samen met leerlingen, ouders en buurtbewoners kerst.
  • Vanaf oktober 2018 start een nieuw muzikaal initiatief: ACBC, Adelbert College Band Coaching!