Adelbert College Toneel

Meer informatie op de website van ACT.

ACT heeft voor de reeks voorstellingen in april 2019 het oog laten vallen op een wereldberoemd toneelstuk, veel gespeeld en vaak verfilmd:

De Revisor (Russisch: Ревизор) is een satirische komedie van de Russische auteur Nikolaj Gogol, in vijf akten, geschreven in 1835, gepubliceerd in 1836 en herbewerkt voor een opvoering in Moskou in 1842.

Samenvatting
De hoogste ambtenaren van een kleine provinciestad, geleid door de burgemeester, reageren verschrikt op geruchten dat een undercoverinspecteur (De Revisor) naar hun stad wordt gezonden voor een geheim onderzoek.

De bedrijvigheid om verschillende wantoestanden toe te dekken en de stad op te schonen, wordt onderbroken door het bericht dat een verdachte man uit Sint-Petersburg (de toenmalige hoofdstad van Rusland) al twee weken geleden is aangekomen en in een herberg verblijft. Echter, het betreft hier niet De Revisor maar Chlestakow, een jonge ambitieuze kantoorbediende uit de hoofdstad die naar het landgoed van zijn ouders reist en in een herberg verblijft, omdat hij zonder geld zit.

Verblind door angst, hun onreine geweten en de gewoonte heel wat af te slijmen, aarzelen de burgemeester en zijn gevolg niet om deze komische en onbelangrijke dandy te verwarren met de zo gevreesde inspecteur. Geruime tijd heeft Chlestakow de verwarring niet door en hij geniet van de gedienstigheid van de ambtenaren, incasseert aanzienlijke steekpenningen en dinertjes en laat zich tot slot verloven met de burgemeestersdochter.

Gelukkig voor hem, vlucht hij op aanraden van zijn soberder bediende op tijd de stad uit onder het mom dat hij nog zal terugkeren. Dit gebeurt net voor de notabelen tot hun ontzetting een brief onderscheppen waaruit het ware beroep van Chlestakow blijkt. De burgemeester spreekt het publiek toe en meldt dat zij enkel met hun eigen flater lachten. Terwijl de notabelen discussiëren, eindigt het stuk met de aankondiging dat de echte Revisor in de stad is en dat hij de burgemeester onmiddellijk wenst te spreken………….

Commentaar
Het is een komedie over menselijke tekortkomingen, hebzucht, stompzinnigheid en politieke corruptie bij de machthebbers in het Rusland van de tsaren. De publicatie leidde tot grote deining en het stuk werd meermaals aangepast om het effectief opgevoerd te krijgen.

ACT zal van De Revisor ongetwijfeld wederom een flitsende, verrassende, speelse, voor velen aansprekende voorstelling weten te maken.

Voor informatie: zie bovenaan de pagina de link naar de eigen website van ACT