Betrokkenheid ouders

Actieve ouders zijn onmisbaar op het Adelbert: onze school maken wij samen! Nieuwsgierig naar hoe u een actieve rol kunt spelen bij het ontwikkelen van beleid en het waarborgen van kwaliteit?

Waar kunt u een bijdrage leveren?

  • Medezeggenschapsraad: drie ouders, drie leerlingen en zes personeelsleden laten hun stem horen in deze raad;
  • Ouderraad: ouders voeren overleg met de schoolleiding en het schoolbestuur over diverse beleidskwesties;
  • Klassenouders: elke eerste klas heeft een contactouder die het aanspreekpunt vormt voor de ouders en signalen afgeeft;
  • Klankborden: ouders (en leerlingen) geven feedback over specifieke kwesties en vernieuwingen.