Communicatie

Wij hechten waarde aan persoonlijk contact en heldere communicatie tussen school en ouders. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen en het welbevinden van uw kind en informeren u over belangrijke schoolse zaken. Over ontwikkelingen op onze school gaan wij graag met u in gesprek!

Zo communiceren wij met u:

 • Een algemene informatieavond voor alle ouders aan het begin van elk schooljaar;
 • Persoonlijke kennismakingsavond in november met de mentoren;
 • Tweejaarlijkse ‘acht-minuten-gesprekken’ met een aantal docenten om de vorderingen van uw zoon of dochter te bespreken;
 • Voor de bovenbouw: speciale ouderavonden over bijvoorbeeld studiereizen, profielkeuze of vervolgstudie;
 • Nieuws op www.adelbert.nl en ons webportaal (met uw eigen, persoonlijke inlogcode);
 • Ons periodieke nieuwsbulletin ‘Adelbertnieuws’;
 • Prestaties van het Adelbert en overige scholen: www.scholenopdekaart.nl;
 • Brieven over specifieke onderwerpen per e-mail;
 • Berichten per sms;
 • De contactouder van de klas van uw kind in leerjaar 1;
 • Specifieke klankbordgroepen voor leerlingen en ouders;
 • fb.com/AdelbertCollegeWassenaar
 • instagram.com/adelbertcollege
 • Via de schoolgids