Bestuur

Het bestuur van de Stichting S. Adelbert College vormt het bevoegd gezag van het Adelbert College. Conform de Wet Goed Bestuur is er scheiding tussen bestuur en toezicht.  Dit betekent dat de bestuurlijke taken en de toezichthoudende taken verdeeld zijn.

Stichtingsbestuur, toezichthouders:

Dhr. E.J.P. Witlox (voorzitter)
Dhr. W.M. Stok
Mevr. M. Aerden – de Mol
Mevr. C. Mulder – Volkers
Dhr. D.C. Ebbenhorst Tengbergen
Mevr. A.H. Terpstra