Communicatie

Het Adelbert College is groot in ambitie en oppervlakte, maar voelt klein dankzij de goede sfeer, de kleurrijke  vleugels in het gebouw, betrokkenheid en de tomeloze inzet van onze medewerkers. U wordt als ouder op verschillende manier op de hoogte gehouden.

Zo communiceren wij met u:

 • Een algemene informatieavond voor alle ouders aan het begin van elk schooljaar;
 • Persoonlijke kennismakingsavond in november met de mentoren;
 • Tweejaarlijkse ‘acht-minuten-gesprekken’ met een aantal docenten om de vorderingen van uw zoon of dochter te bespreken;
 • Voor de bovenbouw: speciale ouderavonden over bijvoorbeeld studiereizen, profielkeuze of vervolgstudie;
 • Nieuws op www.adelbert.nl en ons webportaal (met uw eigen, persoonlijke inlogcode);
 • Ons periodieke ‘Adelbertnieuws’;
 • Prestaties van het Adelbert en overige scholen: www.scholenopdekaart.nl;
 • Brieven over specifieke onderwerpen per e-mail;
 • Berichten per sms;
 • De contactouder van de klas van uw kind in leerjaar 1 en 2;
 • Specifieke klankbordgroepen voor leerlingen en ouders;
 • fb.com/AdelbertCollegeWassenaar
 • instagram.com/adelbertcollege
 • Via de schoolgids