Contact

Adelbert College
Deijlerweg 163
2241 AE Wassenaar
Routeplanner
Tel: 070-5119224 of e-mail: info@adelbert.nl

Hieronder vindt u ons aanname- en toelatingsbeleid.

Aanmelding en toelating eerste leerjaar

Aanmelding en toelating tweede tot en met zesde leerjaar

Inschrijfformulier 2017-2018 eerste klassen

Organisatie

Nieuwsgierig naar hoe dat er bij ons op school uitziet? Kijkt u dan vooral verder! Op het Adelbert zorgen wij voor heldere communicatie en hebben wij een duidelijke organisatiestructuur. Kijkt u hier voor onze afspraken over Afwezigheid en verlof en verzuimformulier.

 

Identiteit

Het Adelbert College is een scholengemeenschap met een eigen karakter dat wordt bepaald door een open katholieke achtergrond en traditie. Het Adelbert is een verbindende school; een veilige gemeenschap waar leerlingen en medewerkers zich thuis voelen. Leerlingen, ouders en medewerkers leveren hun bijdrage aan deze gemeenschap zowel in het onderwijsproces als op het gebied van sport, cultuur en techniek. Op het Adelbert doet iedereen er toe en mag je zijn wie je bent.

Schoolleiding

Dhr. R. Grillis: rector
Mw. drs. D. Ouwerkerk: leerjaar 1 en leerjaar 2 havo-atheneum-gymnasium
Mw. drs. M.H. Wagenaar-Olden: leerjaar 3, 4 en 5 havo
Mw. drs. A.E.M. Claassen: leerjaar 2, 3 en 4 vmbo-t
Dhr. drs. B. Reuvers: leerjaar 3, 4, 5 en 6 vwo (atheneum en gymnasium)

Bestuur

Het bestuur van de Stichting S. Adelbert College vormt het bevoegd gezag van het Adelbert College. Conform de Wet Goed Bestuur is er scheiding tussen bestuur en toezicht.  Dit betekent dat de bestuurlijke taken en de toezichthoudende taken verdeeld zijn.

Betrokkenheid

Het Adelbert College is groot in ambitie en oppervlakte, maar voelt klein dankzij de goede sfeer, de kleurige vleugels in het gebouw, betrokkenheid en de tomeloze inzet van onze medewerkers. U wordt als ouder op verschillende manieren op de hoogte gehouden.

Ouderbetrokkenheid

Actieve ouders zijn onmisbaar op het Adelbert: onze school maken wij samen met u! Nieuwsgierig naar hoe u een actieve  rol kunt spelen bij het ontwikkelen van beleid en het waarborgen van kwaliteit?

Ouderraad

De ouderraad slaat een brug tussen ouders, de dagelijkse schoolleiding en het schoolbestuur. De ouderraad bestaat momenteel uit 15 leden en werkt nauw samen met de medezeggenschapsraad. De ouderraad komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen om te overleggen.

Medezeggenschapsraad

De MR op het Adelbert College bestaat uit drie geledingen:

  • personeel (6 personen)
  • ouders (3 personen)
  • leerlingen (3 personen)

Elk lid zit voor een periode van drie jaar in de MR, maar kan zich wel herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn van drie jaar. De werkwijze van de MR is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. Daarin staan ook de taken en bevoegdheden van de MR omschreven.

Ouderenquête

Uw mening telt! In het voorgaande schooljaar is de tweejaarlijkse ‘grote enquêtecyclus’ gestart met de personeels- en ouderenquêtes. Aan het begin van dit schooljaar is de laatste enquête uit de reeks, de leerlingenenquête, afgerond: op basis van de uitkomsten van de enquête zijn in overleg met het leerlingenparlement aanbevelingen aan de schoolleiding geformuleerd.

Klachtenprocedure

Het Adelbert College heeft een interne klachtencommissie. Voor zaken die u de  klachtencommissie wilt melden, neemt u schriftelijk contact op met een van beide voorzitters van deze commissie, mevrouw D. Ouwerkerk (afdelingsleider onderbouw)  of mevrouw M. Wagenaar (afdelingsleider havo). De volledige tekst van de interne klachtenprocedure vindt u hier.

 

Adelbert College
Deijlerweg 163
2241 AE Wassenaar
Routeplanner
Tel: 070-5119224 of e-mail: info@adelbert.nl

Hieronder vindt u ons aanname- en toelatingsbeleid.

Aanmelding en toelating eerste leerjaar

Aanmelding en toelating tweede tot en met zesde leerjaar

Inschrijfformulier 2017-2018 eerste klassen

Nieuwsgierig naar hoe dat er bij ons op school uitziet? Kijkt u dan vooral verder! Op het Adelbert zorgen wij voor heldere communicatie en hebben wij een duidelijke organisatiestructuur. Kijkt u hier voor onze afspraken over Afwezigheid en verlof en verzuimformulier.

 

Het Adelbert College is een scholengemeenschap met een eigen karakter dat wordt bepaald door een open katholieke achtergrond en traditie. Het Adelbert is een verbindende school; een veilige gemeenschap waar leerlingen en medewerkers zich thuis voelen. Leerlingen, ouders en medewerkers leveren hun bijdrage aan deze gemeenschap zowel in het onderwijsproces als op het gebied van sport, cultuur en techniek. Op het Adelbert doet iedereen er toe en mag je zijn wie je bent.

Dhr. R. Grillis: rector
Mw. drs. D. Ouwerkerk: leerjaar 1 en leerjaar 2 havo-atheneum-gymnasium
Mw. drs. M.H. Wagenaar-Olden: leerjaar 3, 4 en 5 havo
Mw. drs. A.E.M. Claassen: leerjaar 2, 3 en 4 vmbo-t
Dhr. drs. B. Reuvers: leerjaar 3, 4, 5 en 6 vwo (atheneum en gymnasium)

Het bestuur van de Stichting S. Adelbert College vormt het bevoegd gezag van het Adelbert College. Conform de Wet Goed Bestuur is er scheiding tussen bestuur en toezicht.  Dit betekent dat de bestuurlijke taken en de toezichthoudende taken verdeeld zijn.

Klik hier voor meer

Het Adelbert College is groot in ambitie en oppervlakte, maar voelt klein dankzij de goede sfeer, de kleurige vleugels in het gebouw, betrokkenheid en de tomeloze inzet van onze medewerkers. U wordt als ouder op verschillende manieren op de hoogte gehouden.

Klik hier voor meer

Actieve ouders zijn onmisbaar op het Adelbert: onze school maken wij samen met u! Nieuwsgierig naar hoe u een actieve  rol kunt spelen bij het ontwikkelen van beleid en het waarborgen van kwaliteit?

Klik hier voor meer

De ouderraad slaat een brug tussen ouders, de dagelijkse schoolleiding en het schoolbestuur. De ouderraad bestaat momenteel uit 15 leden en werkt nauw samen met de medezeggenschapsraad. De ouderraad komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen om te overleggen.

Klik hier voor meer

De MR op het Adelbert College bestaat uit drie geledingen:

  • personeel (6 personen)
  • ouders (3 personen)
  • leerlingen (3 personen)

Elk lid zit voor een periode van drie jaar in de MR, maar kan zich wel herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn van drie jaar. De werkwijze van de MR is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. Daarin staan ook de taken en bevoegdheden van de MR omschreven.

Klik hier voor meer

Uw mening telt! In het voorgaande schooljaar is de tweejaarlijkse ‘grote enquêtecyclus’ gestart met de personeels- en ouderenquêtes. Aan het begin van dit schooljaar is de laatste enquête uit de reeks, de leerlingenenquête, afgerond: op basis van de uitkomsten van de enquête zijn in overleg met het leerlingenparlement aanbevelingen aan de schoolleiding geformuleerd.

Het Adelbert College heeft een interne klachtencommissie. Voor zaken die u de  klachtencommissie wilt melden, neemt u schriftelijk contact op met een van beide voorzitters van deze commissie, mevrouw D. Ouwerkerk (afdelingsleider onderbouw)  of mevrouw M. Wagenaar (afdelingsleider havo). De volledige tekst van de interne klachtenprocedure vindt u hier.

 

Klik hier voor meer