Contact

Adelbert College
Deijlerweg 163
2241 AE Wassenaar
Routeplanner
Tel: 070-5119224 of e-mail: info@adelbert.nl

Organisatie

Op het Adelbert College zorgen wij voor heldere communicatie en hebben wij een goede en duidelijke organisatiestructuur. Nieuwsgierig naar hoe dat er bij ons op school uitziet? Kijkt u dan vooral verder! Kijkt u hier voor ons verzuimprotocol en aanvraag kortdurend verlof.

 

Identiteit

Het Adelbert College is een scholengemeenschap met een eigen karakter dat wordt bepaald door een open katholieke achtergrond en traditie. We kijken met een positieve blik naar onze leerlingen, waarbij we steeds de verbinding met elkaar en de maatschappij zoeken. Onze identiteit uit zich in de omgang met elkaar: respect voor elkaar en elkaars verschillen, zorg hebben voor elkaar en onze omgeving. Op het Adelbert doet iedereen er toe en mag je zijn wie je bent.

Schoolleiding

Dhr. R. Grillis: rector
Mw. drs. D. Ouwerkerk: leerjaar 1 en leerjaar 2 havo-atheneum-gymnasium
Mw. drs. M.H. Wagenaar-Olden: leerjaar 3, 4 en 5 havo
Mw. drs. A.E.M. Claassen: leerjaar 2, 3 en 4 vmbo-t
Dhr. drs. B. Reuvers: leerjaar 3, 4, 5 en 6 vwo (atheneum en gymnasium)

Bestuur

Het bestuur van de Stichting S. Adelbert College vormt het bevoegd gezag van het Adelbert College. Conform de Wet Goed Bestuur is er scheiding tussen bestuur en toezicht.  Dit betekent dat de bestuurlijke taken en de toezichthoudende taken verdeeld zijn.

Betrokkenheid

Het Adelbert College is groot in ambitie en oppervlakte, maar voelt klein dankzij de goede sfeer en onderlinge betrokkenheid. Ons kleurrijke en lichte gebouw heeft alle faciliteiten onder een dak gehuisvest, zodat leerlagen en afdelingen elkaar kennen. We vormen samen de school!

Ouderbetrokkenheid

Actieve en betrokken ouders zijn onmisbaar op het Adelbert: onze school maken wij samen met u! Nieuwsgierig naar hoe u een actieve rol kunt spelen?

Ouderraad

De ouderraad slaat een brug tussen ouders, de dagelijkse schoolleiding en het schoolbestuur. De ouderraad bestaat momenteel uit 15 leden en werkt nauw samen met de medezeggenschapsraad. De ouderraad komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen om te overleggen.

Medezeggenschapsraad

De MR op het Adelbert College bestaat uit drie geledingen:

  • personeel (6 personen)
  • ouders (3 personen)
  • leerlingen (3 personen)

Elk lid zit voor een periode van drie jaar in de MR, maar kan zich wel herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn van drie jaar. De werkwijze van de MR is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. Daarin staan ook de taken en bevoegdheden van de MR omschreven. De MR heeft enkele malen per schooljaar overleg met de schoolleiding.

Ouderenquête

Uw mening telt! Iedere twee jaar wordt een oudertevredenheidsenquête afgenomen. Ook wordt via de OR en MR regelmatig om feedback gevraagd. In de eerste klassen vormen de klassenouders een klankbord voor de school.

Jaarlijks worden leerlingtevredenheidsenquêtes afgenomen.

Klachtenprocedure

Het Adelbert College heeft een interne klachtencommissie. Voor zaken die u de  klachtencommissie wilt melden, neemt u schriftelijk contact op met een van beide voorzitters van deze commissie, mevrouw D. Ouwerkerk (afdelingsleider onderbouw)  of mevrouw M. Wagenaar (afdelingsleider havo). De volledige tekst van de interne klachtenprocedure vindt u hier.

 

Adelbert College
Deijlerweg 163
2241 AE Wassenaar
Routeplanner
Tel: 070-5119224 of e-mail: info@adelbert.nl

Op het Adelbert College zorgen wij voor heldere communicatie en hebben wij een goede en duidelijke organisatiestructuur. Nieuwsgierig naar hoe dat er bij ons op school uitziet? Kijkt u dan vooral verder! Kijkt u hier voor ons verzuimprotocol en aanvraag kortdurend verlof.

 

Het Adelbert College is een scholengemeenschap met een eigen karakter dat wordt bepaald door een open katholieke achtergrond en traditie. We kijken met een positieve blik naar onze leerlingen, waarbij we steeds de verbinding met elkaar en de maatschappij zoeken. Onze identiteit uit zich in de omgang met elkaar: respect voor elkaar en elkaars verschillen, zorg hebben voor elkaar en onze omgeving. Op het Adelbert doet iedereen er toe en mag je zijn wie je bent.

Dhr. R. Grillis: rector
Mw. drs. D. Ouwerkerk: leerjaar 1 en leerjaar 2 havo-atheneum-gymnasium
Mw. drs. M.H. Wagenaar-Olden: leerjaar 3, 4 en 5 havo
Mw. drs. A.E.M. Claassen: leerjaar 2, 3 en 4 vmbo-t
Dhr. drs. B. Reuvers: leerjaar 3, 4, 5 en 6 vwo (atheneum en gymnasium)

Het bestuur van de Stichting S. Adelbert College vormt het bevoegd gezag van het Adelbert College. Conform de Wet Goed Bestuur is er scheiding tussen bestuur en toezicht.  Dit betekent dat de bestuurlijke taken en de toezichthoudende taken verdeeld zijn.

Klik hier voor meer

Het Adelbert College is groot in ambitie en oppervlakte, maar voelt klein dankzij de goede sfeer en onderlinge betrokkenheid. Ons kleurrijke en lichte gebouw heeft alle faciliteiten onder een dak gehuisvest, zodat leerlagen en afdelingen elkaar kennen. We vormen samen de school!

Actieve en betrokken ouders zijn onmisbaar op het Adelbert: onze school maken wij samen met u! Nieuwsgierig naar hoe u een actieve rol kunt spelen?

De ouderraad slaat een brug tussen ouders, de dagelijkse schoolleiding en het schoolbestuur. De ouderraad bestaat momenteel uit 15 leden en werkt nauw samen met de medezeggenschapsraad. De ouderraad komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen om te overleggen.

Klik hier voor meer

De MR op het Adelbert College bestaat uit drie geledingen:

  • personeel (6 personen)
  • ouders (3 personen)
  • leerlingen (3 personen)

Elk lid zit voor een periode van drie jaar in de MR, maar kan zich wel herkiesbaar stellen voor een nieuwe termijn van drie jaar. De werkwijze van de MR is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement. Daarin staan ook de taken en bevoegdheden van de MR omschreven. De MR heeft enkele malen per schooljaar overleg met de schoolleiding.

Klik hier voor meer

Uw mening telt! Iedere twee jaar wordt een oudertevredenheidsenquête afgenomen. Ook wordt via de OR en MR regelmatig om feedback gevraagd. In de eerste klassen vormen de klassenouders een klankbord voor de school.

Jaarlijks worden leerlingtevredenheidsenquêtes afgenomen.

Het Adelbert College heeft een interne klachtencommissie. Voor zaken die u de  klachtencommissie wilt melden, neemt u schriftelijk contact op met een van beide voorzitters van deze commissie, mevrouw D. Ouwerkerk (afdelingsleider onderbouw)  of mevrouw M. Wagenaar (afdelingsleider havo). De volledige tekst van de interne klachtenprocedure vindt u hier.

 

Klik hier voor meer