Aanmelding en toelating tweede tot en met zesde leerjaar

De procedure start met het contact opnemen met de betrokken afdelingsleider via het e-mailadres info@adelbert.nl. Na de meivakantie kom je automatisch op de wachtlijst. In dit contact wordt de procedure toegelicht en kan een afspraak gemaakt worden voor een gesprek met ouders/verzorgers en kind.

Bij een positieve uitkomst van dit gesprek zal informatie gevraagd worden aan de school van herkomst, waarin het gaat om zaken als capaciteiten, werkhouding, motivatie en sociaal-emotionele zaken die van invloed kunnen zijn op de studie van het kind.

Als de procedure een positieve uitkomst heeft, worden de formulieren ten behoeve van de aanmelding opgestuurd zodra het Onderwijskundig Rapport binnen is. Na het inleveren van een volledig en correct ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier en een kopie van het identiteitsbewijs wordt een bevestigingsbrief verzonden.

Daarnaast hanteren wij als toelatingscriteria:

  • Een overgangsbewijs naar de klas voor instroming;
  • Onderwijskundig Rapport van de toeleverende school;
  • In bijzondere gevallen kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt (schriftelijk vastgelegd).